Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

12 stycznia 2018Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i jego Rodziny

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Parczewie na mocy Zarządzenia Nr 78/2017 Starosty Parczewskiego z dnia 22 listopada 2017 roku  oraz porozumienia pomiędzy Powiatem Parczewskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu parczewskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług. Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.
Program skierowany jest do dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia oraz ich rodzin.

PPPP
Czytaj więcej o: Program Rządowy kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie ws.przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

12 stycznia 2018

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie  nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego.
Przedmiot przetargu obejmuje:
1. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2800 o pow. 1874m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5  prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi 83 462,00 zł netto (słownie : osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote) wadium – 4 173,10 zł.
2. Nieruchomość,  oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2790 o pow. 1512 m2, objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5    prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu  Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  68 460,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) wadium – 3 423,00 zł.

M.Kopiś
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie ws.przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin powiatu parczewskiego

9 stycznia 2018


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie zgodnie z Rozporzadzeniem nr 1 z dnia 4 stycznia 2018 r. zarzadza odstrzał sanitarny dzików na terenie gmin: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze, Siemień  i Sosnowica, obejmujących obwody łowieckie nr 52, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 81, 93, 95, 96, 97, 115 oraz 329.

PIW w Parczewie

Ferie zimowe w górach 2018

9 stycznia 2018

   Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego.

Termin zimowiska: 02 – 11 luty 2018 rok (10 dni)
Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój
Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)
Program:
1. Zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy na nartach wg stopnia zaawansowania pod opieką instruktorów narciarskich (zapewniamy sprzęt i karnety na stok);
2. Zajęcia sportowe na lodowisku;
3. Zajęcia pływackie w Aquaparku;
4. Zwiedzanie Rabki Zdrój (Park Zdrojowy, Królewska Góra, Pomnik Św. Mikołaja itp.);
5. Wycieczki krajoznawcze m.in. do Zakopanego (Krupówki, Gubałówka i wycieczki szlakami górskimi z przewodnikiem górskim);
6. Gry i zabawy na śniegu: zjazdy na jabłuszkach, bitwa na śnieżki i inne zimowe zabawy;
7. Zajęcia na świeżym powietrzu, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek;
8. Gry i zabawy integracyjne na świetlicy: zajęcia plastyczne, dyskoteki, zawody sportowe i inne atrakcje kolonijne;
9. Realizacja programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
Cena zimowiska: 1450 zł

Stowarzyszenie "Dom Europy"
Czytaj więcej o: Ferie zimowe w górach 2018

Składanie wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem aplikacji e-WniosekPlus

5 stycznia 2018Informacja

5 stycznia 2018

     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje, że na terenie powiatu parczewskiego w dniach 8 -12 stycznia 2018 r. odbędzie się przeszukanie lasów parczewskich w poszukiwaniu i zgłaszaniu do badan padłych dzików.
      Działania służb i wojska mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie powiatu parczewskiego. Mieszkańców prosimy o zrozumienie i zachowanie ostrożności oraz niewstrzymywanie pracy służb. 

PCZK
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja dla hodowców trzody chlewnej na terenie gminy Siemień

22 grudnia 2017

     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Parczewie informuje, że gmina Siemień została włączona do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.
     W związku z powyższym, na terenie gminy Siemień nakazuje się:

  1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi.
  2. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
  3. Sporządzenie spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
  4. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
PIW w Parczewie
Czytaj więcej o: Informacja dla hodowców trzody chlewnej na terenie gminy Siemień
Przejdź do - Sztafeta Światła z Betlejem u Starosty

Sztafeta Światła z Betlejem u Starosty

21 grudnia 2017

     Już po raz 27 zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju – znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „W Tobie jest światło”.
    Uczennice gimnazjum z Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum w Sosnowicy pod opieką Ewy Szymańskiej zawitały do instytucji i urzędów z terenu powiatu parczewskiego przekazując Betlejemskie Światło Pokoju. 20 grudnia 2017 r. harcerki przekazały Światło Jerzemu Maśluchowi staroście parczewskiemu oraz Adamowi Domańskiemu wicestaroście.

opr. fot. E.Rudkowska
Czytaj więcej o: Sztafeta Światła z Betlejem u Starosty

III edycja konkursu o tytuł "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego"

20 grudnia 2017

      Starosta Parczewski ogłasza III edycję konkursu o tytuł „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego roku 2017". Celem konkursu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego”  jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.
     Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie jest związane z gratyfikacją finansową lub rzeczową. Szczegółowe dokumenty konkursowe: regulamin i wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej.

A.Ignatowicz
Czytaj więcej o: III edycja konkursu o tytuł "Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego"

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Parczewie dla hodowców trzody chlewnej na terenie gmin: Jabłoń, Milanów Parczew

11 grudnia 2017