Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
na terenie Powiatu Parczewskiego

Artykuły

Powiększ zdjęcie

GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP W SOSNOWICY

15 maja 2018

     W niedzielę13 maja 2018 r. na stadionie sportowym w Sosnowicy odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zawodach udział wzięło 13 drużyn z gmin: Sosnowica, Podedwórze, Dębowa Kłoda. Gospodarzem zawodów byli: Wójt Gminy Sosnowica i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sosnowicy.
     Jak zwykle zawodom towarzyszyło zainteresowanie widzów. Wraz z drużynami przyjechali koledzy, rodziny, dziewczyny młodych strażaków i sympatycy sportów pożarniczych.
Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach:

  1. Ćwiczenie bojowe.
  2. Sztafeta pożarnicza  7x50 m z przeszkodami

Rozegrane zawody były okazją do sprawdzenia przygotowania kondycyjnego, mobilności i zaangażowania strażaków poszczególnych jednostek oraz sprawności sprzętu jakim dysponują.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji i podsumowaniu wyników gminnych zawodów sportowo-pożarniczych - sędzia główny odczytał protokół końcowy, który zawierał następującą klasyfikację generalną startujących drużyn.

Czytaj więcej o: GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP W SOSNOWICY
Powiększ zdjęcie

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie

9 maja 2018

     W niedzielę 6 maja 2018 r. w Parczewie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość została zorganizowana przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:30 Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Parczewie, w intencji strażaków i ich rodzin. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz na stadion MOSiR, gdzie rozpoczęła się oficjalna część Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Meldunek mł. bryg. Robertowi Grelowskiemu – przedstawicielowi Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie złożył mł. kpt. Paweł Gątarczyk. Zebranych gości powitali organizatorzy.

Czytaj więcej o: Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Parczewie

Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

24 kwietnia 2018

     Obowiązująca od 5 września 2014 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadziła do ustawy nowe pojęcie: historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi -rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., ale także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi spowodowaną emisją lub zdarzeniem, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
     Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy użyciu systemu teleinformatycznego. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Znaczącą rolę w zakresie identyfikacji oraz sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pełni starosta.

E.Grzesiak
Czytaj więcej o: Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

13 kwietnia 2018

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXIX sesji Rady Powiatu w Parczewie, która rozpocznie się 20 kwietnia 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu
Powiększ zdjęcie

Wypłyń na głębię - fotorelacja

12 kwietnia 2018

Wypłyń na głębię - fotorelacja Pana Stanisława Waszkiewicza

Czytaj więcej o: Wypłyń na głębię - fotorelacja
Powiększ zdjęcie

Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej w Parczewie

23 marca 2018

     W dniu 20.03.2018 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie, odbyły się XXXXI eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Konkurs został poprzedzony eliminacjami gminnymi które wyłoniły 29 zwycięzców .
Do udziału w eliminacjach powiatowych przystąpili:

  • grupa I- uczniowie szkół podstawowych - 8 osób,
  • grupa II -uczniowie szkół gimnazjalnych – 14 osób,
  • grupa III- uczniowie szkól ponadgimnazjalnych –-7 osób.

Jury dokonało oceny wiedzy uczestników eliminacji powiatowych wyłonionych wcześniej z eliminacji gminnych

M.Bloch
Czytaj więcej o: Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej w Parczewie

Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w 2018 roku

21 marca 2018

     Zarząd Powiatu w Parczewie w ramach środków finansowych określonych w budżecie Powiatu Parczewskiego przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2018 roku zatwierdza wyniki prac komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej na 2018 r. oraz przyznaje stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w 2018 roku
Powiększ zdjęcie

Znamy Liderów Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017

20 marca 2018

     Już po raz trzeci 19 marca w ośrodku konferencyjnym ,,Alma” w Parczewie odbyła się  uroczysta Gala konkursu  „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017”. Konkurs skierowany był do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego, a celem konkursu  jest nagradzanie różnych form prowadzonej działalności gospodarczej oraz szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody.
     Zaproszonych gości, a szczególnie przedsiębiorców i rolników z terenu Powiatu Parczewskiego powitał Adam Domański Wicestarosta Parczewski. W Gali uczestniczyli również Stanisław Żmijan Poseł na Sejm RP, Jerzy Szwaj Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, prof. Jerzy Nitychoruk przewodniczący kapituły konkursowej, ks. Robert Mączka proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie, członkowie Zarządu Powiatu, Radni Powiatu Parczewskiego, Burmistrz, Wójtowie, Przewodniczący Rad Gmin, liczne grono przedsiębiorców, a także dyrektorzy instytucji i jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, patronat medialny przyjęło: Katolickie Radio Podlasie i Portal Podlasie24 oraz Słowo Podlasia.
     Podczas Gali zgodnie z regulaminem konkursu nagrodzono przedsiębiorców jak i osoby prowadzące gospodarstwa rolne z terenu Powiatu Parczewskiego.

SP Parczew
Czytaj więcej o: Znamy Liderów Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2017

„ Wiosna bez pneumokoków”

16 marca 2018

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie informuje, że rozpoczyna się akcja „Wiosna bez pneumokoków”.
W dniach od 20 marca do 29 czerwca będzie można skorzystać z bezpłatnych szczepień na pneumokoki.  Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w latach 2013-2016, ale nie objętych kalendarzem szczepień. Warunkiem otrzymania darmowej szczepionki  jest zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikowanie dziecka do szczepienia. Należy to zrobić do 20 kwietnia 2018 r.
     Cały, dwudawkowy schemat szczepienia zostanie wykonany w czasie trwania akcji.  Liczba szczepionek jest ograniczona. Informacji o szczepieniach udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie pod numerem telefonu 83 354 23 29

PPIS w Parczewie
Czytaj więcej o: „ Wiosna bez pneumokoków”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna

21 lutego 2018

     Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1817z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) oraz w związku z „Rocznym programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” przyjętym uchwałą Nr XXXVI/196/2017 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r., poz. 5443) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultura fizyczna